Thứ Ba, 26 tháng 2, 2013

Sắc phong lưu giữ tại đền Linh Kiếm

Tôi được anh Tử Quang - công tác tại thư viện tỉnh Nghệ An cho xem mấy ảnh chụp sắc phong đền Linh Kiếm (Thuận Lý):


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét