Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

ĐỀN THỜ CHIÊU TRƯNG ĐẠI TƯỚNG QUÂN


Đây là tượng Chiêu Trưng đại vương tại đền thờ ở Triều Khẩu, mình đang phân vân 4 đền thiêng xứ Nghệ: Nhất Cờn, nhì Quả, tam Bạch Mã, tứ Chiêu Trưng trong đó "tứ Chiêu Trưng" không phải nói đến ở Thạch Bàn, Thạch Hà, Hà Tĩnh mà chính là ngôi đền ở Hưng Khánh, Hưng Nguyên nhưng do dòng Lam thay đổi nên đền xưa đã mất, chỉ còn lại di tượng này. Đền Vua Lê ở Hưng Khánh nay phối thờ cả Chiêu Trưng, cũng có long ngai của Trần Thị Ngọc Trần (ở Xuân Lam, Nghi Xuân cũng có đền thờ bà nhưng là Phạm Thị Ngọc Trần, gọi là đền Thánh Mẫu, cũng quy mô và sạch đẹp hơn nhiều). Đền Lê Lợi tàn tạ quá, xót cho mảnh đất Lam Thành, Triều Khẩu xưa quá, tỉnh lị dời đi khiến bao dòng họ nay muốn tìm về cũng khó. Đứng bên ni bờ đê ngó sang núi Hồng nhìn họ làm mà xót cho cái mảnh đất hai ba năm lại thay bí thư này quá. Cần lắm một người biết quan tâm và vực dậy văn hóa của mảnh đất này!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét