Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

Cứ trình là xếp ký

Nhìn hình ảnh này cho thấy các xếp ở Việt Nam cứ trình Quyết định, Công văn lên là ký!
Quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét