Thứ Năm, 23 tháng 2, 2012

Tư liệu ảnh về tổng Thuần Trung (1): Đền Khai Long

Sách "Đồng Khánh địa dư chí" có nhắc đến đền Khai Long Sứ quân là ngôi đền có tiếng của phủ Anh Sơn, tuy nhiên sau khi giành được chính quyền, các cơ sở thờ tự, đền chùa, đình miếu đều không được quan tâm, thậm chí phá huỷ.
Đền Khai Long ở Đông Bích cũng không ngoại lệ, toàn bộ kiến trúc của đền bị phá huỷ để xây dựng trường học của xã Trung Sơn, đền nay chỉ còn lại một khung cảnh đổ nát, tiêu điều!


GHI CHÉP Ở ĐỀN KHAI LONG
Cột thâu lâu đổ từ lâu!
Rồng vàng một đi không trở lại
Khai Long đền huyền thoại
Rồng giấy và rồng vải
Ngũ sắc lân tinh quẫy múa một thời.

Sót lại mảng tường trước cổng 
Tam quan
Hai vị tướng đeo gươm kiên nhẫn đứng
canh khung trời lỗ thủng
Chú voi đá cụt vòi
Kềnh trong cỏ ngủ giấc dài dưới nắng.

Sót lại bờ lau trắng
Lơ thơ bay bong khói chân rừng
Trẻ chăn trâu cổ quấn dây thừng 
Nhảy và hát khúc đồng dao cúng quắng ...

Trên nền đất mọc đầy ngải đắng 
Thầy tử vi trải chiếu ngồi xoài 
Người hành khất gặp người buôn bán 
Vàng hương khản tiếng rao dài!

Tôi lặng im trước cột thiên đài
Lơ thơ cỏ lơ thơ màu khói
Rồng vàng một đi không lại
Khai Long đền
                  
Huyền thoại vẫn còn đây ...
(Thơ Thạch Quỳ)

Toà đền hàng tổng ngày xưa nay chỉ còn là phế tích

Mái phía trước đã sập gần như hoàn toàn

Cột kèo ...Ban thờ hương khói ngày xưa nay chỉ còn hai bát hương lạnh lẽo!

Cột đền nay phải chống bằng cọc tre!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét